300 câu danh ngôn của những nhà tu khổ hạnh của Giáo hội Chính thống giáo

E-book

Free

Download

Product Description

Quyển sách này thu thập 300 câu danh ngôn của hơn năm mươi vị thánh của đạo chính thống từ mười hai nước trên thế giới. Trong đó ẩn chứa những trải nghiệm tinh thần đã được chứng minh qua nhiều thế kỷ. Những câu danh ngôn – là những câu trả lời cho rất nhiều câu hỏi về việc, chuyện gì đang xảy ra với chúng ta và những người thân của chúng ta. Các vị thánh chỉ ra rằng, chân lý thần thánh gắn liền với hoạt động thường ngày của chúng ta. Chân lý này của Chúa đã làm thay đổi hàng triệu người trên toàn thế giới và đưa rất nhiều người đến với sự thần thánh và hoàn mỹ.

In this book over three hundred sayings of Orthodox saints from twelve different countries are collected. Their words express spiritual experience tested by the ages. Their words contain many answers about what happens with us and those near to us. The saints show that divine righteousness is joined to our everyday life. This righteousness of God has transfigured millions of people around the world, and brought many of them to holiness and perfection.

Product Information

PublisherRussian Orthodox Mission Society of saint Serapion Kozheozersky
Publication date2017-05-14
LanguageVietnamese/English
Num. of pages128